torsdag 10 november 2011

Alexandervila för sinnet

Jag tänkte ta en tur tillbaka till Alexadervilan och ge den ytterligare en betydelse.

F M Alexander framhärdade att människan är en psykofysisk helhet - kropp och själ (engelskans mind) är en odelbar enhet. Händer det något med oss mentalt så speglas det i kroppen och vice versa. Än har jag kvar att möta den människa som motsäger detta men varje dag möter jag människor som har kvar att omsätta denna sanning i sina egna liv. Alexander ansåg också att det vi behöver träna är våra reaktion (respons) på det som sker (stimuli) så att vi försöker att undvika förhasta oss. Det är ett inre lugn som gör att vi bibehåller vår förmåga att fatta vettiga beslut, både vad gäller det vi gör och det vi säger.

Alexandervilan är ett fantastisk redskap för att hjälpa sig själv på vägen att bli en psykofysisk helhet. Grunden läggs genom att ge dig själv dessa 15-20 minuter av Alexandervila som jag beskrivit tidigare (blogginlägg i augusti-oktober). När du har blivit bekant med din kropp och låtit den få ta del av den passiva stretching som vilan ger, då har du också fått en känsla för hur det känns när ryggen vilar mot golvet, en känsla som du kan hitta igen när du står upp. Du har kommit dit att när du lägger dig ner så kan din kropp ge sin vikt till golvet snabbare just för att den uppskattar både vilan och tryggheten i att bäras av golvet.

Väl här kan du börja använda dig av Alexandervilan som en arena för att stämma av dina inre, mentala, processer. Jag brukar t ex lägga mig ner, tillåta mig att landa för att sen, i tanken, gå igenom en "utmaning" som jag har framför mig. Det kan vara vad som helst; ett möte, en presentation, ett träningspass med hästen, en hektisk dag. När jag gör denna tankegenomgång lägger jag märke till vad som sker i kroppen; påverkas andningen, blir jag spänd någonstans, ökar pulsen. Om jag lägger märke till att jag får en reaktion på mitt tankestimuli som jag vill undvika pausar jag och släpper på all onödig anspänning innan jag låter min inre film rulla vidare.

När jag sen är i den verkliga situationen och jag känner hur jag blir nervös eller stressad och med det får en ökad anspänning så kan jag "vila i min gjorda träning" om så bara för en millisekund och det blir lugnt i kroppen och i sinnet.

Det här sättet att arbeta med sitt psyke och sin kropp och att sträva efter att förprogrammera önskvärda kopplingar i nervbanorna finns i det vi idag kallar mental träning. Alexanderteknik är en sofistikerad form av mental träning. Den ger kroppen en avspänd relation till gravitationen, den hjälper dig att bli klar över vilken riktning du vill ta dig och när du möter på hinder hjälper den dig att hitta rådrum i den känsla av trygghet som det ger att veta var man har sin rygg.

"Denna oförmåga att hålla sig lugn, denna irriterande önskan att genast skrida till handling, är en av mänsklighetens mest uppenbara defekter."
Walter Bagehot

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar