onsdag 23 maj 2012

Skenbensomfång

Tack Frida för att du förde upp frågan om skenbensomfång på bordet igen! Denna gång ska du och den tidigare frågeställaren få svar, livets flod tog med sig frågan på en längre tripp på minnets hav...

Det tryck som hästens ben utsätts för av sin egenvikt, ryttarens vikt och utrustningens vikt borde egentligen uttryckas som kg/kvadratcentimeter. Den formel som används för att skatta den vikt hästen de facto bär skapar en relation mellan total vikt och skenbensomfång. (Ett sätt att göra enkel matematik som kanske inte helt följer SIS normer och rekommendationer.)

total vikt/(skenbensomfång x 2)

Bruxanvisningen är som följer
  1. Summera hästens, ryttarens och utrustningens vikt
  2. Mät skenbensomfånget strax under carpus (framknä). Mäter du båda på båda frambenen, summera och dela med 2 för att få ett snittvärde.
  3. Dela den totala vikten med skenbensomfånget.
  4. Dela summan fr punkt 3 med 2.
De riktlinjer som finns utgörs av en glidande skala där under eller nära 13,4 kg/cm är bra och upp till 14,3 kg/cm är ok men när det närmar sig eller passerar 15,2 kg/cm gäller det att vara observant på att skaderisken ökar.

Detta är att se som en riktlinje för ryttaren inte en enkel sanning! Det går att öka hästens skenbensomfång på lång sikt (3 år) genom lågintensiv träning. Vikten kan gå att åtgärda. Finns det extra kilon hos häst och/eller ryttare får man hantera det, utrustningen kanske kan bytas ut till någon lättare variant. Hästens exteriör, hovarnas storlek och status, det arbete den förväntas utföra och ett antal andra faktorer har också betydelse - det är viktigt att komma ihåg.

Räknesättet ovan baserar sig på US Cavalrys egna mätmetoder från 20-talet och en studie från Kentucky Equine Research (2008) med fokus på att undersöka hur hästar svarar på belastning verifierar kavaleriets slutsats; en häst bör max bära kring 20% av sin kroppsvikt.

Så mot slutet, som lite sommargodis, så hittade jag två bilder i tidningen Häst och ryttare som gjorde mig glad. En häst i en trevlig form med nacken som högsta punkt på halsbågen. Trevligt!

  

och till sist ett citat som stämmer väl i dessa sommarbetestider!

"Hästar gör ett landskap vackert."
Alice Walker

Ha en riktigt skön sommar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar