tisdag 9 februari 2010

Boktips: Ridkonstens faderDet var en gång en fransman som levde på 1700-talet. Han gillade hästar, eller det tror i alla fall jag att han gjorde. Mannen jag tänker på är François Robichon de la Guérinière som levde mellan åren 1688 och 1751. Han har i modern tid kallats för Ridkonstens fader, bl.a. för att han var den som sägs ha uppfunnit den gymnastiska övningen öppna. Under sin livstid var han ridlärare åt den dåvarande franska kungen, Ludvig XV.

De la Guérinière gav 1733 ut en bok på franska ”École de Cavalerie”. Denna bok översattes till många språk och 1828 gavs den ut på svenska under titeln ”Ridkonsten”. Den svenska översättningen finns att läsa i PDF-format här >>. För den intresserade kan jag rekommendera kapitel 7 ”Om tygelhanden och dess verkan” (du hittar detta kapitel i den 5:e PDF-filen, sidorna 228-239).Några citat ur boken:
Tygelhandens rörelser har till ändamål att ge hästen till känna ryttarens vilja.” (sid 228)

”Handen bör alltid verka först, och benen följa dess rörelse; ty det är en hufvudregel vid all så väl naturlig som konstmässig gång, att hästens hufvud och bogar komma först.” (sid 229)

”Här ofvan har jag sagt, att en god hand bör hafva de tre egenskaperna att vara lätt, len och stadig.
En lätt hand är en sådan, som ej har känning af munstyckets stöd på lanerna.
En len hand har någon liten känning af munstyckets verkan på lanerna, utan att hålla för hårdt på hästen.
En stadig hand är den som håller hästen med fullt stöd. ” (sid 234-235).

Öppna (se översta bilden) rekommenderar de la Guérinière att hästen får lära sig när den går utmed långsidan. Hästen ska ha bakdelen mot väggen och huvudet in mot mitten av ridbanan. När hästen är på väg att vända in på en volt så ”bör man låta honom gå framåt längs väggen och med det samma hjelpa honom med inre tygeln och skenkeln.” (sid 283) så att benen korsas, det inre över de yttre.

”Denna manégen åstadkommer på en gång en så förträfflig verkan, att jag anser den såsom den första och sista af all manége, hvari hästen måste undervisas för att bibringas fullkomlig smidighet och ledighet i alla dess delar”.I boken finns även bilder av geometriska mönster man kan rida. De är hovspår sedda uppifrån. Här är en bild över olika volter ridna på dubbla spår. "Volt" på den tiden innebar inte bara en rund volt, utan kunde även innebära en fyrkantig figur.Boken är översatt till modern engelska vilket gör att den på sätt och vis är lättare att läsa på engelska än på svenska. Dels finns hela boken under titeln ”School of Horsemanship”. Här kan du även lästa om hästanatomi, 1700-talets foderlära och hantering av sjukdomar samt om att rida ringränning. De kapitel som handlar om ridning finns utgivna under originalets titeln ”Ecole de Cavalerie

School of Horsemanship” finns att köpa genom olika bokhandlare på Internet, tex Amazon

”Ecole de Cavalerie” är lite svårare att få tag på (men billigare) och finns hos den amerikanska Internet-bokhandeln Eclectic horseman, vilket är den enda bokhandeln jag hittar den på för tillfället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar