tisdag 20 april 2010

3P: Perception, position, precision

Perception, position och precision. Dessa är tre ord som Maria och jag valt som ett återkommande mantra. Ofta återkommer vi till dess ord när vi undervisar och du kan se det i våra annonser. Jag kommer här presentera orden och förklara varför vi valt just dessa. Både Maria och jag kommer med stor sannolikhet återkomma till dessa tre ord eftersom deras innebörd är mångfasetterad och kan stå för olika saker i olika sammanhang.

Perception
Nationalencyklopedin förklarar perception så här: ”perception, varseblivning, mental tolkning av förnimmelser producerade av stimuli från omvärlden, den grundläggande funktion genom vilken levande varelser håller sig informerade om omgivningen. Perception resulterar i en inre bild av omgivningen, vilken är organiserad så att vi kan forma ändamålsenliga handlingar. Förmågan till perception har utvecklats i samband med förmågan till rörelser.”

Vi uppfattar saker omkring oss med hjälp av våra sinnen (ögon, hörsel, känsel). Ofta tar vi emot så många intryck att dessa måste sorteras. Den sorteringen står hjärnan för. Min och din hjärna väljer i varje situation vilka sinnesintryck som den ska fokusera på. Det här gör att två personer kan erfara samma situation helt olika, och då kan de också komma fram till helt olika ”ändamålsenliga handlingar”.

Position
Position kan stå för både positionen i min egen kropp, dvs hållning eller ohållning. AT ger mig verktygen så jag kan utforska vad just min optimala hållning är där bara kroppens hållningsmusklerna är engagerade och inget annat. Position kan också stå för hästens hållning. Precis som människan kan hästen ha god hållning eller vara kollapsad eller spänd. Position kan också vara min relation till hästen. Både vid arbete från marken (om det är handarbete eller (lös-)longering) och vid ridning är min relativa position av betydelse.

Precision
Precision behöver knappast någon vidare förklaring i sig. Både perception och position kan ske och bibehållas mer eller mindre precision. Jag ser precision som resultatet av perception (jag uppfattar det jag behöver för att kontrollera en viss situation och ändra den på det sätt jag önskar), och position, min egen, hästens och den relativa positionen mellan våra kroppar.

Men inte perfektion

Ett ord vi medvetet valt att inte fokusera på är perfektion. Visst är perfektion något man strävar mot, men vi tror att vägen dit inte underlättas av att fokusera på att vara perfekt. Det blir då alltför lätt att fokusera på det som saknas, och då är de inte långt till att börja döma sig själv. Istället föreslår vi att du (och vi) fokuserar på just perception. Perception innebär att du strävar efter att bli medveten om det som händer i din egen kropp, i hästens kropp, med kommunikationen, i omgivningen osv. Allt kan man så klart inte koncentrera sig på samtidigt. Att skola sig själv som ryttare handlar bl.a. om att fundera på vad det är du ska koncentrerar dig på av allt det som du har möjlighet att uppfatta.

Maria och jag tyckte också att vi var extra kluriga eftersom perception, position och precision även funkar på engelska :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar