onsdag 2 mars 2011

Lek utbildar

Att vara elev är att ta del av undervisning på lektioner.

Att vara elev är alltså att vara under visning - en lärare visar och förmedlar den kunskap hon eller han besitter till eleven och denna visning äger rum under en lek tion - (och nu blir det långsökt, jag vet!) men jag har tagit fasta på ordet lek och kompletterat med situation.

En elev är under visning i en lek situation. Den lekfyllda situationen är allt annat än tramsig, den har ett syfte, ett mål och det är att göra eleven till en framtida lärare - det är så kunskap förs vidare.

Under utbildningen till Alexanderlärare hade vi varje eftermiddag en stund av det som kallades games, alltså lekar. Då lekte vi med kroppen, vi experimenterade med rörelser, utforskade bland annat de muskelspiraler som finns i kroppen genom väl uttänkta lekar. De hade lika gärna kunna heta övningar, jag vet. Men det intressanta är att orden lek och övning framkallar helt olika associationer inom oss.

Lek blir fritt, otvunget och nyfiket - övning får oss ofta att söka efter rätt och fel. När jag har elever under visning vill jag uppmuntra leken. Eftersom det kan vara långt mellan lektillfällena är det viktigt att de som kommer till mig vågar leka på egen hand, att de provar och experimenterar med det vi gjort under visningen tillsammans.

Det är den egna leken som egentligen utbildar eleven, som ger tillfällen att fundera kring om något gick bättre och sämre än förra försöket. Och eftersom lekarna i AT är sånt vi gör flera gånger varje dag; sitter, står, går bland annat så kan den utbildande leken pågå så ofta som vi bara vill.

Lek framkallar oftare befriande skratt än övningar, lek är uppfriskande - övningar får lätt en bismak av måste/borde/skulle eller dåligt samvete. När vi leker kan vi unna oss att vara inriktade på perception istället för perfektion. Vi blir säkrare på vad vi verkligen kan och vad vi har kvar att leka med. Lek är i grunden en förutsättning för livslångt lärande.

Helgen i mars är full, men om du vill komma under visning och leka så är nästa tillfälle 2-3 april, i Vallentuna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar