torsdag 24 februari 2011

Hästens mun: "Cession de mâchoire"

I mitt förra bloginlägg skrev jag om det som jag ser som kännetecken för den klassiska ridningen.

Enligt min erfarenhet så här långt är det dock ett par tankegångar som är centrala inom den klassiska ridningen som i alla fall jag inte stött på inom andra sammanhang, dessa är bla:
*) en mjuk mun
*) motvärn genom kraft eller vikt
*) ryttarens hand som den primära hjälpen
*) den korta skritten
*) spöt för att lugna ner och styra hästens fokus
*) skillnad mellan en skänkel som tillåter mer rörelse och en som flyttar i sidled

Vad vi väljer att prata om och fokusera på är mycket viktigt för vår perception av omvärlden. Hur vi tolkar det vi ser och upplever styrs till stor del av det språk vi använder. Världen omkring oss är så komplex att vi bokstavligt talat inte ser allt det vi har omkring oss, speciellt om vi saknar ord för det. Våra hjärnor är filter som sorterar och väljer ut intryck åt oss. Detta filter påverkas av det språk och ordförråd vi använder oss av. Språket ger oss en mental beredskap att tolka det vi ser, alltså se något som något.

Tex ”ser” Maria med sin träning som AT-lärare inte bara att en ryttare sitter på hästen, utan även ryttarens hållning och ev. muskelspänning. Jag med min träning som instruktör ”ser” hur väl ryttaren kommunicerar med hästen. Min far, som inte rider, kanske ”ser” att hästen ser fin ut, eller missar helt hästen och tittar på traktorn istället. Vi ser alltså något som något och detta kan skilja sig mycket åt om vår mentala beredskap är olika.

Det språk, ord och begrepp vi använder oss av styr alltså vår perception av omvärlden.

I det här inlägget vill jag skriva om ett franskt uttryck ”cession de mâchoire”, vilket på svenska bokstavligt översätts till ”en mjuk mun”. Det franska uttrycket har en mycket specifik innebörd, nämligen att hästen mjukt rör sin tunga till exempel genom att lyfta bettet, smaka på bettet som om det vore en bit godis, och då också mjukt röra underkäken.

När hästen tillåts använda sin tunga och sin underkäke på detta vis så slappnar hästen av i inte bara tungans och underkäkens muskulatur utan även i underhalsens och bogpartiets muskler. Häri ligger nyckeln till att en häst som har en mjuk mun tillåter ryttaren att placera hästens huvud och hals till höger, vänster, upp samt sänka naken och länga överlinjen.

För att det här ska bli möjligt måste hästen kunna röra tungan och underkäken. Inga hårt åtspända nosgrimmor alltså! Minst två fingrar på höjden mellan nosgrimma och näsbenet om du nu alls behöver en nosgrimma. Ryttaren måste också ha egen balans, alltså inte balansera i tyglarna, och ryttarens hand får inte heller verka bakåt.

En häst som på detta vis är mjuk i munnen kan sägas ha ”en gjord mun”.

Är din häst mjuk i munnen när du rider? Lyfter den bettet med tungan?

******************************************

Ur Kalendern:

Privatlektioner Nykvarn och Västerhaninge. 26 februari, 5 och 12 mars. Boka lektion på info@ekipage-1.se

Privatlektioner Lagbo Stall, Östervåla 17 – 18 mars. Boka lektion på info@ekipage-1.se

Föreläsning "Klassisk ridning - hur och varför" 24 mars, Kalix. Anmälan till Maria Bucht.

Kurs i Klassisk Ridning på Birca Hästgård 25 - 27 mars, Piteå. Arrangör Carina Sundström och Norrbottens Ridsportförbund.

Kurs med Ed Dabney ”Six Keys to Harmony” 21-22 maj, Stockholm

Plockepinn-Helg med Klassisk Ridning och Alexanderteknik 4-5 juni, Stockholm. Mer info kommer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar