fredag 14 oktober 2011

Ryggläge 4 stresshantering

Nu har jag rest klart och sitter vid ett skrivbord med datorn uppkopplad mot ett bredband med sån fart att jag nästan blir åkrädd!

Har du hängt på ända sen första inlägget så har du nu bekantat dig med din rygg 30 gånger. Du har börjat utforska hur rörelse av armar och ben påverkar ryggens kontakt med underlaget och du har en möjlighet att hitta igen känslan av att vila ryggen mot golvet även när du är upprätt.

Dagens tema på ryggläge är den effekt som ryggläget har på vårt sinne (engelskans mind). En vanlig dag för med sig många ögonblick och situationer som ledet till mental anspänning eller stress. Stress (även det vi kan uppfatta som positiv stress!) innebär alltid en ökad påfrestning på kroppen och det du lärt dig om din rygg genom att ligga ner på golvet kan nu hjälpa dig att dämpa stressens effekter på kroppen.

Först och främst innebär stress att muskeltonusen ökar, dvs att vår muskelkostym faktiskt krymper en aning. Med det påverkas både rörligheten i lederna och andningen. Om du känner iver eller stress gripa tag i dig, inhibera - ta en paus och hitta "golvet bakom din rygg" (get back to your back säger mina engelska kollegor).

Dina stunder på golvet har gett dig ett utmärkt verktyg för egen kontroll, använd dig av det! Att ligga ner har gett dig möjlighet att utforska hur din kropp känns i viloläge. Stäm av var och på vilket sätt din kropp har påverkats av påslaget. Om käkarna har blivit mer spända finns avspänningen nära till hands om du besöker dem en kort stund.

Vi har alla en individuellt placerad "stressindikator" där anspänningen sätter sig först. Min sitter på höger sida, mitt mellan ryggraden och den nedre delen av skulderbladet, knyter det sig där vet jag att jag är under en hög mental belastning.

Om jag besöker den punkten ofta och lättar på den spänningen som uppkommit så kan jag "ta mig igenom" påfrestningen utan att kroppen går in i en stresslåsning och det fina är att i och med att jag gör det medvetet så kan det storma bra och jag upplever ändå att jag har koll på situationen. Jag kan fortsätta att agera, vilket är mycket bättre än att bara reagera på utmaningen och vansinnigt mycket bättre än att kapitulera inför utmaningen.

Det jag gör när jag känner att jag är under belastning är att jag vilar mig mot känslan av golvet, det hjälper mig att hålla bröstkorgens framsida öppen och att hålla skulderbladen kvar på bröstryggen. Med den riktningen i kroppen blir anspänningen runt bröstkorgens muskulatur mindre och andningen kan fungera relativt ostört. Fungerar andningen så syresätts hjärnan och med det kan tankarna aktivt arbeta med att hitta en lösning eller ett alternativt handlingssätt.

Utan en fungerande andning känns det som att påfrestningen kväver en och då får man dubbel belastning, både en fysisk (jag kvävs) och en psykisk (jag klara inte detta) och stressen ökar.

Även i pressade situationer finns det valmöjligheter, ju bättre du blir på att bibehålla lugn och avspänning desto större är din möjlighet att se vart situationen är på väg, du kan se de valmöjligheter som dyker upp och hinna välja hur du vill gå vidare. Du kan till viss del alltså välja på vilket sätt striden ska utkämpas eller om det alls behöver bli någon strid. Allt som behövs kanske är ett befriande skratt innan du går vidare med uppgiften.

Stress är i korta drag att kopplas bort från jorden, att glömma bort att andas. Stress är ett ignorant tillstånd. Stress gör att allt upplevs som ett nödläge. Ingenting är så viktigt. Lägg dig bara ner.
Natalie Goldberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar